Kontakt

Golf Zajazd

Zajączkowo 18, 76-251 Kobylnica
tel. 59 722 08 68, kom. 530 747 922
e-mail: recepcja@golfzajazd.com.pl

Formularz kontaktowy


POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOLF ZAJAZD 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosownego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest  „ARMO” Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”), z którą można się skontaktować:
- pisemnie, kierując korespondencje pod adres: „ARMO” Sp. z o.o. Zajączkowo, Zajączkowo 18, 76-251 Kobylnica
- telefonicznie, pod numer: 59 846 25 27
- e-mailowo, pod adres: rolpolzajaczkowo@gmail.com.

2. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.
Robimy to, ponieważ wypełniamy:
- zobowiązania wynikające z umowy oraz podejmujemy działania na żądanie osób, której dane dotyczą, przed zawarciem  umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

Co to oznacza?

-Dane są przetwarzane  w celu realizacji umowy, na  usługę hotelowo-gastronomiczną w Golf Zajazd oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawarcia tej umowy.

 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  Golf Zajazd nie sprzedaje    i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń Hotelu w przypadku naruszenia jego praw / dóbr przez Klienta.

 3.Jak długo będą przetwarzane (przechowywane ) Państwa dane?

Państwa dane  wynikające z realizacji umowy tj. usług hotelowych będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą usługą przez okres 10 lat od czasu zakończenia jego pobytu.(art. 6 pkt c. -przepisy prawa podatkowego lub bankowego oraz art. 118KC).

4.Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo:
- dostępu do swoich danych, a także ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia
- do przenoszenia danych na podstawie zgody
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych naruszyło przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmowa realizacji usługi/umowy.

Zajączkowo 18, 76-251 Kobylnica tel. 59 722 08 68, e-mail: recepcja@golfzajazd.com.pl
Partnerzy:

djmaro.gif

wykonanie: strony internetowe słupsk